Paal


Het spietsen of hangen aan een paal, Gr. staaro-o = spietsen of kruisigen, was een wrede executie van vijanden of misdadigers. Maar meestal waren het de lijken die aan de paal werden tentoongesteld (Gen. 40:19; Deut. 21:22 v4oz. 8:29; Est. 5:14; 9:13).

Deel dit artikel op: