Opgaan


Opgaan doet de zon (Gen. 19:23) en optrekken tegen een vijand doet een leger (Jes. 36:1), maar het werkwoord heeft vooral een bijzondere betekenis gekregen door de verbinding met Jeruzalem en het huis des HEREN. Hoewel beide op bergen zijn gelegen (Jes. 2:3), zijn er wel pelgrims van hogergelegen plaatsen afgedaald en toch ‘opgegaan naar de tempel’ (2 Kon. 19:14; 20:5, 8; Ps. 122:4; Jes. 15:2; 60:3; Jer. 31:6; Matt. 20:17 v; Luc. 18:10). Ook als het doel van het opgaan niet vermeld wordt, weten we wat bedoeld wordt (Deut. 31:11; 1 Kron. 21:18). In de vorige eeuw is het Hebr. woord voor opgaan ‘aliejah’ de naam geworden voor de terugkeer van het joodse volk in de verstrooiing naar het land Israël.

Deel dit artikel op: