Oogst


In Israël kan er reeds in april/mei geoogst worden, eerst de gerst, later de tarwe (Ruth 1:22; 2:23). Geoogst werd met de sikkel (Deut. 16:9; 1 Sam. 13:19 vv). Het oogsten is een hoogtepunt in het jaar, een vreugdetijd (Jes. 9:2; Ex. 23:16). Wanneer de oogst beeld is van het oordeel, ligt de nadruk op het afsnijden der halmen (Joel 3:13; Openb. 14:15). Wanneer de oogst symbool-woord is voor opneming in de gemeente van de HEER, wordt het binnenbrengen in de schuur beklemtoond (Matt 9-37- Joh 4:35).

Deel dit artikel op: