Ontwaken


Hebr. o.a. heeqiets, dit wordt ook van doden gezegd -» ontslapen. Jes. 26:19: ‘herleven zullen uw doden – opstaan zullen zij, ontwaakt gij die woont in het stof (vgl. Job. 14:12; Jer. 5 1:39, 57; Dan. 12:2). Opmerkelijk is dat wanneer het lijkt alsof God inactief is, slaapt, een bidder met grote vrijmoedigheid roept: ontwaak, o Heer (en doe wat, Ps. 35:23; 44:24; 59:5 v). Ps. 78 vertelt van zulk een wakker worden: Toen ontwaakte de Heer als een slapende, als een held, door de wijn overmand (!)’, vs. 65.

Deel dit artikel op: