Ontheiligen


Hebr. chilleel = losmaken, of heenief = van God vervreemden, profaneren, Gr. bebéloo = algemeen toegankelijk maken, of koino-oo = algemeen maken. Op allerlei manieren kunnen heilige plaatsen, tijden of mensen ontwijd worden, d.w.z. beroofd worden van hun bijzondere karakter, gestoord in of onttrokken aan hun speciale bestemming: de Naam (Lev. 18:21), de sjabbat (Ex. 31:14), het heiligdom (Lev. 21:12, 23), het land (Jer. 16:18), het verbond (Ps. 55:21). In het n.t. vinden wij dit woord ontheiligen niet. Slechts een enkele maal wordt over ontwijden gesproken (Matt. 12:5; Hand. 24:6) en worden verhalen gekenschetst als onheilige praat of holle klanken (1 Tim. 4:7; 6:20; 2 Tim. 2:16).

Deel dit artikel op: