Ongehoorzaamheid


Weerspannigheid, Gr. par-akoeoo = aan het luisteren voorbijgaan, door Paulus bij Adam (de eerste mens èn mensheid) aangewezen (Rom. 5: 19a; vgl. Gen. 3), waardoor de dood in de wereld is gekomen (5:12). De Christus daarentegen is gehoorzaam de weg van de mens gegaan, heeft plaatsvervangend onze zonden verzoend (Rom. 5:8, 19b) en is onze HEER geworden (Fil. 2:8 vv). Ongehoorzaamheid is een niet willen luisteren naar de boodschap van de Zoon (Joh. 3:36; Hand. 19:8; Rom. 11:30-33). Het niet gehoor geven, de hardhorendheid (Jes. 6:9; Matt. 13:15) roept de toorn Gods over ons af (Joh. 3:36; Hebr. 4:6).

Deel dit artikel op: