Obed-Edom


Dienaar van (God) Edom, een Filistijn uit Gad, in wiens huis de ark des verbonds 3 maanden wordt bewaard. Hij wordt door God gezegend (2 Sam. 6:10 vv; 1 Kron. 13:13 v).

Deel dit artikel op: