Obadja


Dienaar van Adonai, Gr. Abdias, a. hofmeester van Achab, die 100 profeten verbergt tijdens een vervolging (1 Kon. 18:3 vv). b. de Judese auteur van één der geschriften van het 12-profetenboek die het volk Edom het oordeel aanzegt (1:10).

Deel dit artikel op: