Nun


Vis, vader van Jozua, de opvolger van Mozes, een Efraïmiet (Ex. 33:11; Joz. 1:1; 1 Kron. 7:27).

Deel dit artikel op: