No-Amon


Stad van (de god) Amon, in Egypte, heette ook Thebe (nu Karnak), door Assyriërs verwoest in 663 v. Chr. (Jer. 46:25; Ez. 30:14 w; Nah. 3:8).

Deel dit artikel op: