Nicolaus


Het volk is overwinnaar, een Proseliet in Antiochië die gekozen werd tot één van de zeven diakenen (Hand. 6:5).

Deel dit artikel op: