Nehemia


Hebr. Nechemja = Hij heeft getroost, aanzienlijk hofbeambte van de Perzische koning, na terugkeer in het Land (445 v. Chr.), leider van de wederopbouw van Jeruzalem (Neh. 1:1 w). In 433 v. Chr. vertrok hij naar Perzië om later voor een 2e periode als stadhouder in Jeruzalem te regeren (13:6 w).

Deel dit artikel op: