Nebukadnezar


Zie: Beeld
Vertaling van het Babylonische Nabu-Kadurri-usad, dat is Nebo bescherm het land, zoon van Nabopolassar, koning van Babel van 604-562 v. Chr. (Jer. 21:2, 7; Ez. 26:7).

Deel dit artikel op: