Nazaret


Spruit of bewaker, stad in Galilea, ± 30 km ten w. van het meer van Galilea, op een berg gelegen (Luc. 4:29; vgl. Matt. 5:14), waar Jezus woonde voordat hij openlijk ging optreden (Luc. 2:39, 51; 4:16, 34). In de synagoge van Nazaret sprak Jezus n.a.v. Jes. 61:1 v over het aanbreken van de messiaanse tijd (Luc. 4:17 vv).

Deel dit artikel op: