Naijver


God waakt met een jaloerse liefde over het verbond met zijn volk dat is als een huwelijksverhouding (Ex. 20:5; 34:14; Deut. 6:14 v). God is een heilig en naijverig God die ontrouw niet tolereert (Joz. 24:19; 1 Kon. 14:22; Ps. 78:58). Psalm 69:10 is door Jezus geciteerd toen Hij de tempel in Jeruzalem reinigde (Joh. 2:17). Ook Paulus is erg gevoelig en naijverig als het geloof van de gemeente in het geding is (2 Kor. 11:2). De naam zeloot, de naijverige, overijverige is in de tijd van Jezus een partijnaam geworden. Zeloten zijn de radicale Joden, die uit nationaal-religieuze motieven de Romeinen te vuur en te zwaard bestrijden. Eén van Jezus’ discipelen is Simon de Zeloot (Luc. 6:15; Hand. 1:13). Maar: wie zal u kwaad doen als gij ijverig zijt voor het goede? (1 Petr. 3:13).

Deel dit artikel op: