Nafthali


Worstelaar, zoon van Jakob en Bilha (Gen. 30:7 v), voorvader van de stam die in n. Israël woonde naast en boven het meer van Gennésaret (Joz. 19:32-39). Zijn deelname aan de strijd tegen Sisera was beslissend (Richt. 4). Tiglatpileser III deporteerde Naftali reeds ten tijde van Pekach (2 Kon. 15:29; 734 v. Chr.), maar ook het land Naftali zal de dag van de bevrijding beleven (Jes. 8:23).

Deel dit artikel op: