Morren


Het murmureren, het mopperen van het volk in de woestijn tegen Mozes en God in moeilijke omstandigheden, waaruit blijkt dat men slechts schoorvoetend en onwillig met de leider meeging (Ex. 15:24; 16:2,7 v; Num. 14:2, 27, 29, 36; 16:11; Ps. 106:25; 1 Kor. 10:10). In het n.t. wordt er door Farizeeërs, Schriftgeleerden en ook discipelen gemord over het optreden van Jezus (Luc. 5:30; 15:12; 19:7; Joh. 6:41, 43, 61).

Deel dit artikel op: