Morgenster

De planeet Venus, die ook Lucifer (= lichtdrager) wordt genoemd. Het is een titel voor de koning van Babel: ‘hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zon des dageraads?’ (Jes....

Moria

Plaats waar God ziet, of: waar God gezien wordt. Het land waar Abraham zijn zoon Isaak moest offeren (Gen. 22:2), en de berg waar Salomo de tempel bouwde (op de dorsvloer van...

Morren

Het murmureren, het mopperen van het volk in de woestijn tegen Mozes en God in moeilijke omstandigheden, waaruit blijkt dat men slechts schoorvoetend en onwillig met de leider meeging (Ex. 15:24; 16:2,7...

Most

Niet gegist druivensap (Jes. 24:7; Joel 1:10; Mi. 6:15). In NBG is op veel plaatsen most geschreven, waar het eerder om wijn (tiroosj) gaat.