Moria

Plaats waar God ziet, of: waar God gezien wordt. Het land waar Abraham zijn zoon Isaak moest offeren (Gen. 22:2), en de berg waar Salomo de tempel bouwde (op de dorsvloer van Arauna, 2 Kron. 3:1; vgl. 2 Sam. 24:25). In de joodse overlevering zijn deze plaatsen dezelfden.

Deel dit artikel op: