Morgenster


De planeet Venus, die ook Lucifer (= lichtdrager) wordt genoemd. Het is een titel voor de koning van Babel: ‘hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zon des dageraads?’ (Jes. 14:12), en voor de verhoogde Christus in 2 Petr. 1:19; Openb. 2:28; 22:16. De naam Lucifer wordt in het n.t. nog niet voor de satan gebruikt. Dat gebeurt eerst later door een verkeerde verbinding van Luc. 10:18 en Jes. 14:12.

Deel dit artikel op: