More


Leraar. Terebint bij Sichem, waar Abram de godsspraak ontving (Gen. 12:6). Volgens Deut. 11:30 was hier sprake van vele terebinten. Hoewel de naam Moré in NBG er niet genoemd wordt, wordt deze plaats toch bedoeld in Gen. 35:4; Joz. 24:26 en Richt. 9:37: de waarzeggersterebint.

Deel dit artikel op: