Moabieten


Volk van Moab = van de vader. Nazaten van de uit bloedschande geboren zoon van Lot en zijn oudste dochter (Gen. 19:37), die wonen in het gebied ten oosten van de Dode Zee. De noordel. grensrivier is de Arnon. Ze zijn schatplichtig aan Israël vanaf David tot aan Achab (2 Sam. 8:2; 2 Kon. 3:5). Profetieën over Moab vinden we in Jes. 15 v en Am. 2:1-3. De overgrootmoeder van David, Ruth, was een Moabitische (Ruth 1:4).

Deel dit artikel op: