Michaël


Zie ook: Engel

Wie is als God? Naam van de engel, die ‘een van de eerste vorsten’ heet (Dan. 10:13), ‘de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat’ (Dan. 12:1). Zoals volkeren hun ‘engelen’ hebben, staat Israël onder het patronaat van Michaël (Dan. 10:13; vgl.Openb. 12:7vv).

Deel dit artikel op: