Gebergte

In Israël vinden we de gebergten van Gilead (Gen. 31:21), van Gilboa (2 Sam. 1:6), van Efralm (Richt. 3:27) en van Juda (Jozua 11:21; Luc. 1:39). Noordelijk van Kanaan treffen wij het gebergte de Hermon aan (1 Kron. 5:23) en de Libanon (Richt. 3:3; Jer. 18:14). De Edomieten wonen in het gebergte Seïr of het gebergte van Esau (Ez. 35:2; Obadja: 8 v). Noordelijk daarvan: het veeltoppige gebergte van Basan (Ps. 68:16). In de Sinaï woestijn ten z.o. van Kades ligt het gebergte Paran vanwaar de HEER in liehtglans verschijnt (Deut. 33:2; Hab. 3:3).

Deel dit artikel op: