Cyréne


G2956 – Κυρηναῖος (Kurēnaios)

Plaatsnaam

Betekenis:
≈ Muur

Omschrijving

De belangrijkste stad van Libië. Er woonden veel Joden. Simon van Cyréne, die het kruis droeg, was uit deze stad afkomstig. In Jeruzalem was er een gemeente, een synagoge van Cyréneeërs. In Handelingen 13:1 wordt één van hen, Lucius, genoemd.

Bijbelverzen

nt1-27:32 Matthéüs 27:32 , nt2-15:21 Markus 15:21 , nt3-23:26 Lukas 23:26 , nt5-2:10 Handelingen 2:10 , nt5-13:1 Handelingen 13:1

Deel dit artikel op: