Cilícië


G2791 – Κιλικία (Kilikia)

Naam van een streek

Betekenis:
Ombekend

Omschrijving

Streek in Klein Azië, met als hoofdstad Tarsus,. waar veel Joden woonden. Er was ook een christelijke gemeente. De apostel Paulus bracht er twee keer een bezoek aan.

Bijbelverzen

nt5-6:9 Handelingen 6:9 , nt5-15:23 Handelingen 15:23 , nt5-15:41 Handelingen 15:41 , nt5-21:39 Handelingen 21:39 , nt5-22:3 Handelingen 22:3 , nt5-23:34 Handelingen 23:34 , nt5-27:5 Handelingen 27:5 , nt9-1:21 Galaten 1:21 ,

Deel dit artikel op: