Basan


Naam van een gebied

Betekenis: Vruchtbaar – rijke bodem

Een stuk hoogvlakte in het Overjordaanse, ten oosten van de Zee van Tiberias, bekend om zijn vruchtbaarheid en spreekwoordelijk vette koeien. Het gebied werd door David ingelijfd bij Israël. De hoofdstad was Ramoth in Gílead.

Bijbelverzen:

Numeri 21:33 – 1 Koningen 4:13 – 1 Koningen 4:19 – 2 Koningen 10:33 – 1 Kronieken 5:11 – 1 Kronieken 5:12 – 1 Kronieken 5:16 – 1 Kronieken 5:23 – 1 Kronieken 6:62 – 1 Kronieken 6:71 – Nehémia 9:22 – Psalmen 22:12 – Psalmen 68:15 – Psalmen 68:22 – Psalmen 135:11 – Psalmen 136:20 – Jesaja 2:13 – Jesaja 33:9 – Jeremía 22:20 – Jeremía 50:19 – Ezechiël 27:6 – Ezechiël 39:18 – Amos 4:1 – Micha 7:14 – Nahum 1:4 – Zacharia 11:2

Deel dit artikel op: