Baruch


Eigennaam ♂

Betekenis: Gezegende – Gezegend

  1. Zoon van Nerija en de loyale secretaris van de profeet Jeremia. Hij schreef o,a. de onheilsprofetie op die verbrand werd en een tweede, omvangrijker profetie. Zoals Jeremia moest ook hij vluchten en werd ook hij waarschijnlijk in Egypte gedood . Latere apocriefe geschriften (Apocalyps van Baruch, het boek Baruch.) zijn naar hem genoemd.
  2. Een zoon van Zabbai. Een van de muurbouwers.
  3. Een priester en ondertekenaar van het verbond.
  4. De zoon van Kol-Hose, een Judahiet

Bijbelverzen:

Nehémia 3:20 – Nehémia 10:6 – Nehémia 11:5 – Jeremía 32:12 – Jeremía 32:13 – Jeremía 32:16 – Jeremía 36:4 – Jeremía 36:5 – Jeremía 36:8 – Jeremía 36:10 – Jeremía 36:13 – Jeremía 36:14 – Jeremía 36:15 – Jeremía 36:16 – Jeremía 36:17 – Jeremía 36:18 – Jeremía 36:19 – Jeremía 36:26 – Jeremía 36:27 – Jeremía 36:32 – Jeremía 43:3 – Jeremía 43:6 – Jeremía 45:1 – Jeremía 45:2

Deel dit artikel op: