Askelon


Plaatsnaam

Betekenis: Migratie – gewicht – balans

Een Filistijnse stad even ten noorden van Gaza, waarop tevergeefs door Israël aanspraak werd gemaakt. Profeten wijdden herhaaldelijk oordeelsspreuken aan Askelon. De geboorteplaats van Herodes de Grote was een zeer oude stad, die tijdperken van grote bloei heeft gekend tot in de kruisvaardersperiode toe (± 1200 n. Chr.).

Bijbelverzen:

(Richteren 1:18), (1 Samuël 6:17), (2 Samuël 1:20), (Jeremía 25:20), (Jeremía 47:5), (Jeremía 47:7), (Amos 1:8), (Zefánja 2:4), (Zefánja 2:7), (Zacharia 9:5)

Deel dit artikel op: