Asdod


Plaatsnaam

Betekenis: Burcht – vesting – versterkte plaats

Een Filistijnse stad 35 km ten noordoosten van Gaza. De ark van het verbond stond, als oorlogsbuit, enige tijd in de tempel van Dagon te Asdod (1 Samuël 5:1-8). In later tijd getuigen gemengde huwelijken, waarvan Nehemia 13:23 v melding maakt (kinderen spreken Asdodisch), van contacten met Juda. De profeet Zacharia laakt de vermenging van Joden en Filistijnen in Asdod (Zacharia 9:6). Filippus bracht het evangelie komend vanuit Samaria, na de ontmoeting met de kamerling uit het Morenland, ook in Asdod (Azôte) (Handelingen 8:40).

Bijbelverzen:

(Jozua 11:22), (Jozua 15:46), (Jozua 15:47), (1 Samuël 5:1), (1 Samuël 5:3), (1 Samuël 5:5), (1 Samuël 5:6), (1 Samuël 5:7), (1 Samuël 6:17), (2 Kronieken 26:6), (Jesaja 20:1), (Jeremía 25:20), (Amos 1:8), (Amos 3:9), (Zefánja 2:4), (Zacharia 9:6), (Handelingen 8:40)

Deel dit artikel op: