Arabië


Naam van een land

Betekenis: Woestijn – droogte

Steppenland, het woestijnland bewoond door nomaden, ten zuiden en zuidoosten van Israël. Deze waren o.a. bekend door hun karavaanhandel (1 Koningen 10:14 vergelijk Ezechiël 27:21). Jesaja gaf een godsspraak over Arabië (Jesaja 21:13-17). De kroniekschrijver en Paulus kennen Arabië vooral als het land dat grensde aan Zuid-Juda en het gebied van de Nabateeërs (2 Kronieken 17:11; 2 Kronieken 21:16; Galaten 1:17; Galaten 4:25; vgl. Handelingen 2:11).

Bijbelverzen:

1 Koningen 10:15, 2 Kronieken 9:14, Jesaja 21:13, Jeremía 25:24, Ezechiël 27:21, Galaten 1:17, Galaten 4:25,

Deel dit artikel op: