Aquila


Eigennaam ♂

Betekenis: Adelaar

Aquila en Priscilla – Joden die ten tijde van Claudius uit Rome moesten vluchten (Hand. 18:2 v), een echtpaar dat Paulus onderdak verschafte in Korinthe (18:3), daar ook het evangelie verkondigde en een huisgemeente leidde (Rom. 16:3 vv; 1 Kor. 16:19).

Bijbelverzen:

Handelingen 18:2, Handelingen 18:18, Handelingen 18:26, Romeinen 16:3, 1 Korinthe 16:19, 2 Timótheüs 4:19,

Deel dit artikel op: