Antiochíë


Plaatsnaam

Betekenis: ≈ Gedreven tegen

Stad gelegen aan de Orontes in Syrië, in het begin van onze jaartelling na Rome en Alexandrië de grootste stad ter wereld. Er leefde een grote Joodse gemeenschap, waarvan velen (daar voor het eerst ‘christenen’ genoemd) discipelen van Jezus werden (Handelingen 11:19-27). Het is de gemeente van Antiochië, die Paulus en Barnabas uitzendt op hun apostolische reizen (Handelingen 13:1 en verder). Een ander Antiochië, in Frygië (Klein-Azië), wordt genoemd in Handelingen 13:14-50; Handelingen 14:21; Handelingen 18:22.

Bijbelverzen:

Handelingen 6:5, Handelingen 11:19, Handelingen 11:20, Handelingen 11:22, Handelingen 11:26, Handelingen 11:27, Handelingen 13:1, Handelingen 13:14, Handelingen 14:19, Handelingen 14:21, Handelingen 14:26, Handelingen 15:22, Handelingen 15:23, Handelingen 15:30, Handelingen 15:35, Handelingen 18:22, Galaten 2:11, 2 Timótheüs 3:11

Deel dit artikel op: