Ahasvéros


Eigennaam ♂

Betekenis: Leeuwenkoning – koning der koningen – hoogste heerser

Ahasveros is de bijbelse naam voor de Perzische koning Xerxes 1 (486-446 v. Chr.), zoon van Darius (Daniel 9:1; Ezra 4:6; Esther 1:1-10:3). Nadat hij Wasti verstoten had, verhief hij het Joodse meisje Ester tot koningin. Op haar aanwijzingen werd Haman gevonnist en werden de Joden in Perzië gered (Esther 7 en 8).

Bijbelverzen:

(Ezra 4:6), (Esther 1:1), (Esther 1:2), (Esther 1:9), (Esther 1:10), (Esther 1:15), (Esther 1:16), (Esther 1:17), (Esther 1:19), (Esther 2:1), (Esther 2:12), (Esther 2:16), (Esther 2:21), (Esther 3:1), (Esther 3:6), (Esther 3:7), (Esther 3:8), (Esther 3:12), (Esther 6:2), (Esther 7:5), (Esther 8:1), (Esther 8:7), (Esther 8:10), (Esther 8:12), (Esther 9:2), (Esther 9:20), (Esther 9:30), (Esther 10:1), (Esther 10:3), (Daniël 9:1),

Deel dit artikel op: