Ahía


Eigennaam ♂

Betekenis: Vriend – broer van de Heer

Een profeet in Silo die Salomo’s tegenstander Jerobeam als koning van Israël aanwees (1 Kon. 11:30). Doordat Jerobeam niet, zoals David, Adonai volgde, moest Achia hem veroordelen. Hij kondigde de dood van de zoon Abia en de ondergang van het huis van Jerobeam aan (1 Koningen 14:1-20).

Bijbelverzen:

(1 Samuël 14:3), (1 Samuël 14:18), (1 Koningen 4:3), (1 Koningen 11:29), (1 Koningen 11:30), (1 Koningen 12:15), (1 Koningen 14:2), (1 Koningen 14:4), (1 Koningen 14:5), (1 Koningen 14:6), (1 Koningen 14:18), (1 Koningen 15:27), (1 Koningen 15:29), (1 Koningen 15:33), (1 Koningen 21:22), (2 Koningen 9:9), (1 Kronieken 2:25), (1 Kronieken 8:7), (1 Kronieken 11:36), (1 Kronieken 26:20), (2 Kronieken 9:29), (2 Kronieken 10:15), (Nehémia 10:26).

Deel dit artikel op: