Abba


‘Abba’ is de Aramese vorm van het Hebreeuwse woord ‘ab’(vader). Het Aramees werd door het gewone volk in Israël gesproken en komt een paar keer in het Oude Testament voor. ‘Abba’ komt driemaal voor in het Nieuwe Testament. Het is de aanspreekvorm van God (Markus 14:36; Romeinen 8:15) en het is de Geest van de Zoon, die Abba roept (Galaten 4:6).

Opvallend is het dat in elk van de drie keren dat ‘Abba’ voorkomt, het een gebed betreft. In Romeinen 8:15 kom je de uitspraak ‘Abba Vader’ tegen. Feitelijk staat hier twee keer hetzelfde woord, namelijk twee keer ‘vader’. Eerst in het Aramees, de taal van het Oude Testament (Abba) en daarna in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament (‘Pater’, wat in het Nederlands vertaald wordt met ‘vader’). Je zou kunnen zeggen: het Oude met het Nieuwe Testament samengevoegd.

  • Augustinus meende dat hier twee talen gebruikt werden om aan te geven dat zowel Joden als heidenen beide het voorrecht hadden om Hem zo te noemen.
  • Luther beweerde juist dat het voornamelijk zo geschreven werd (Abba Vader) omdat het iets bijzonder kinderlijks heeft. ‘Abba’ is het woord dat het gemakkelijkst door kinderen is uit te spreken. Het duidt daarom op het kinderlijke vertrouwen en de innige liefde van een kind in relatie tot God.

Zoekterm

Abba


Vertalingen

Engels: Abba

Duits: Abba

Hebreeuws:  אבא

Grieks:  Ἀββᾶ


Betekenis

van Dale

Aramees (de of mijn vader), nadruksvorm van Hebr. ab (vader)

1. (bijbeltaal) aanspreekvorm van God

*Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk (Markus 14:36)

Strong

G5 Ἀββᾶ Abba ab-bah’
Of Chaldee origin [H2]; father (as a vocative): – Abba.

H2 אַב ‘ab ab
(Chaldee); corresponding to H1: – father.


Typologie

Geen duidelijke typologische betekenis bekend.


Bijbelverzen

Het woord komt in 3 bijbelverzen voor:

(Marcus 14:36) En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

(Romeinen 8:15) Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

(Galaten 4:6) En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

Deel dit artikel op: