Abáddon


De vernietiger – verderver – vernietiging

Eigennaam ♂
Strongnummer: G3

Omschrijving Abáddon

Abáddon is de Hebreeuwse aanduiding voor verderver, het verderf, een demon of duivel. Hij is de heerser over het dodenrijk, de plaats van verderf (Job 26:6, Job 28:22Job 31:12Psalmen 88:11Spreuken 15:11)

In het Nieuwe Testament wordt Abáddon vertaald (in het Grieks) met Apollyon, dat wil zeggen de verderver, de engel uit de afgrond, de koning van de ‘sprinkhanen’ uit de diepte (Openbaring 9:11)

Bijbelverzen

Openbaring 9:11

Deel dit artikel op: