Abaddon

Eigennaam ♂

Betekenis: De vernietiger – verderver – vernietiging

Abaddon is de Hebreeuwse aanduiding voor verderver, het verderf, een demon of duivel. Hij is de heerser over het dodenrijk, de plaats van verderf (Job 26:6; Job 28:22Job 31:12Psalmen 88:12Spreuken 15:11)

In het Nieuwe Testament wordt Abaddon vertaald (in het Grieks) met Apollyon, dat wil zeggen de verderver, de engel uit de afgrond, de koning van de ‘sprinkhanen’ uit de diepte (Openbaring 9:11)

Bijbelverzen:

(Openbaring 9:11)  En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.

Deel dit artikel op: