Gebedsgenezing

Nog altijd is er veel onduidelijkheid over de term gebedsgenezing. Wat houdt het nu precies in? Gebedsgenezing is het genezen van mensen, door middel van gebed. In het gebed worden bovennatuurlijke krachten opgeroepen om een organisme te genezen. Deze bovennatuurlijke krachten worden in het christendom vaak aangeduid met Heilige Geest. […]

Opname van de Gemeente?

De opneming of opname van de gemeente, ook wel kortweg ‘de opname’ (Engels: rapture) genoemd, is een toekomstige, door de Bijbel (Johannes 14:1-4) voorspelde gebeurtenis, waarbij christenen in de hele wereld in een oogwenk door Christus van de aardbodem zullen worden weggehaald en met Hem worden gezet in de hemel. […]

Zondag of sabbat?

Steeds vaker rijst in christelijk Nederland de vraag of wij als christenen de sabbat of de zondag als dag van rust en aanbidding moeten aanhouden. Er is een aantal kerkgenootschappen die de sabbat houden. Begripbepaling Sabbat De Joodse sabbat is een wekelijkse rustdag, die start vanaf zonsondergang op vrijdag tot […]

Wat is de alverzoeningsleer?

Wat gebeurt er met de mens als de Heer is teruggekomen? Dit is een vraag die al eeuwenlang onbeantwoord is gebleven. Er zijn verschillende opvattingen over wie eeuwig leven ontvangen en wie niet. Of worden we uiteindelijk allemaal behouden? Dat laatste is de opvatting van de alverzoeningsleer. De leer van […]

Is de Gemeente hetzelfde als de kerk?

De Gemeente wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Iedere gelovige is door geloof automatisch lid van dit lichaam en dus lid van de Gemeente. Aangezien er genoeg wedergeboren gelovige mensen zijn die niet lid van een kerk kunnen of willen zijn, moet geconcludeerd worden dat de Gemeente en de […]

Wat is ‘spreken in tongen’ eigenlijk?

Het spreken in tongen is het hardop uitspreken van een tekst, zonder dat men zelf weet wat er gezegd wordt. Ook andere mensen die het gesprokene horen kunnen het niet verstaan. Pas als iemand de geestelijke gave van het uitleggen van de tongentaal heeft kan het gebed vertaald worden. Spreken […]

Statenvertaling kiezen voor bijbelstudie?

Natuurlijk zijn er een heleboel goede vertalingen en de Statenvertaling heeft niet het alleenrecht op kwaliteit. Toch is door de manier van vertalen de Statenvertaling heel dicht bij de oorspronkelijke Griekse en Hebreeuwse teksten gebleven. Een andere vertaling die hier om bekend staat is de Naardense Bijbel. Op bijbelshandboek.nl is […]

Schepping, evolutie of restitutie?

Als gelovige mensen het onderling, of met ongelovige mensen hebben over hoe de aarde als zodanig is ontstaan, komen ze al snel terecht in een eindeloze discussie. Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van de aarde, het heelal en het leven. Wetenschappelijke theorieën worden vaak lijnrecht tegenover religieuze gezet. […]

Wat is de Wet?

Christenen vragen zich vaak af of de wet gehouden moet worden. De meningen lopen daarover sterk uiteen. Het blijkt vaak dat onvoldoende duidelijk is wat de wet eigenlijk is en over welke wet we het hebben. Zonder de discussie van het houden van de wet hier te voeren willen we […]