Gebedsgenezing

Nog altijd is er veel onduidelijkheid over de term gebedsgenezing. Wat houdt het nu precies in? Gebedsgenezing is het genezen van mensen, door middel van gebed. In het gebed worden bovennatuurlijke krachten...

Opname van de Gemeente?

De opneming of opname van de gemeente, ook wel kortweg ‘de opname’ (Engels: rapture) genoemd, is een toekomstige, door de Bijbel (Johannes 14:1-4) voorspelde gebeurtenis, waarbij christenen in de hele wereld in...

Zondag of sabbat?

Steeds vaker rijst in christelijk Nederland de vraag of wij als christenen de sabbat of de zondag als dag van rust en aanbidding moeten aanhouden. Er is een aantal kerkgenootschappen die de...

Wat is de alverzoeningsleer?

Wat gebeurt er met de mens als de Heer is teruggekomen? Dit is een vraag die al eeuwenlang onbeantwoord is gebleven. Er zijn verschillende opvattingen over wie eeuwig leven ontvangen en wie...

Is de Gemeente hetzelfde als de kerk?

De Gemeente wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Iedere gelovige is door geloof automatisch lid van dit lichaam en dus lid van de Gemeente. Aangezien er genoeg wedergeboren gelovige mensen zijn...