Quartus

Een christen die de groeten van Paulus overbrengt aan de gemeente in Efeze (Rom. 16:23).