Insecten

Zie ook: Dieren en Kruipende Dieren Bij De (wilde) honingbij (SV – honig) speelt een rol in de geschiedenis van Simson (Richteren 14:8) en is als zwerm zeer gevreesd (Deuteronomium 1:44; Psalmen...

Iddo

Talrijk, enkele malen voorkomende naam. De bekendste Iddo of Jedo is een profeet-schrijver in Juda in de tijd van de koningen Rechabeam en Abia (2 Kron. 9:29; 12:15).

IJdelheid

Damp, wind, d.w.z. iets vergankelijks, iets nietigs. ‘Wind en damp zijn hun gegoten beelden’ (Jes. 41:29). Alles is ijdelheid (damp) en het najagen van wind (Pred. 1:14). Ik haat hen, die nietige,...

IJzer

Het lukte de Hethieten in ± 1400 v. Chr. ijzer in houtskoolvuur te smeden, het begin van het ijzeren tijdperk.Israël leerde deze kunst eerst van de Filistijnen, die met de Kenieten ook...

Ikabod

Eerloos, naam van het kind, dat geboren werd na een grote nederlaag van Israël. De moeder zegt: ‘Weg is de eer uit Israël’ (omdat de ark van God was buitgemaakt,1 Sam. 4:21).

Ikonium

Beeld, beroemde stad in Klein-Azië, waar Paulus het evangelie verkondigde en bedreigd werd (Hand. 14:1-17).