Farizeeër

Afgescheidene, aanhanger van een godsdienstige groepering, daterend uit de 2e eeuw voor Christus die gekenmerkt werd door grote wetsgetrouwheid (Hand. 26:5). Zij pasten de geschreven, maar ook de ongeschreven wet, die in...

Feest

Het ene Hebr. woord voor feest nl. chag, suggereert de dans, de reidans (Ex. 15:20), het andere, mo’eed, wijst naar het aspect van de bepaalde, vastgestelde datum (Gen. 1:14). De grote feesten...

Fenicië

Purperland, het land van een vermaard zeevarend volk, ongeveer gelijk aan het huidige Libanon. Het wordt slechts enkele malen terloops genoemd in het n.t. (Hand. 11:19; 15:3; 21:2). De belangrijkste havensteden van...

Filemon

Een christen in het Klein-Aziatische Kolosse, aan wie Paulus een brief schrijft over diens weggelopen slaaf Onesimus (Filemon: 1 vv; vgl. Kol 4:9).