Engel

Wordt vertaald met engel, bode, boodschapper, cherubs, cherubim, serafs en in andere vertalingen ook archangel, gezant, afgezant. De meest gangbare vertaling is bode of boodschapper. In het geval van de engelen gaat...

Enten

Om duidelijk te maken dat de messiaanse gemeente-uit-de-volken steunt op en verbonden is met Israël, gebruikt Paulus het beeld van de wilde loot, die geënt wordt op de edele olijfboom, symbool van...

Erbarming

Het Hebr. woord rachamiem herinnert aan de schoot van de moeder (vgl. Jes. 66:13), het moederlijke, troostende gebaar. Een God die zich erbarmt als een moeder (Jes. 66:13) is de tegenstelling van...

Erfgenaam

De oudste zoon, de eerstgeborene ontving een dubbel deel van de vaderlijke erfenis (Deut. 21:17). Ook dochters kunnen erven (Num. 27:1-11; 36). Als er geen kinderen zijn dan is een broer van...