Chittieten

Oorspronkelijk wellicht Cyprioten, in het algemeen de zeevarende volken (Gen. 10:4; Jes. 23:1; Jer. 2:10; Ez. 27:6). In Dan. 11:30 zijn het waarschijnlijk de Romeinen.

Cherethieten

Betekenis: Bewoners van de Negeb, wrsch. van Kreta afkomstig, elders met de Peletieten genoemd (d.w.z. Filistijnen, vanwaar het woord Palestina komt, 1 Sam. 30:14). NBG spreekt dan van Kreti en Pleti, de...

Christen

De leden van de messiaanse beweging werden in Antiochië (voor het eerst) christenen genoemd (Hand. 11:26; vgl. 26:28; 1 Petr. 4:16). Waarschijnlijk is het de naam die buitenstaanders gebruikten om er een...

Chrysoliet

Edelsteen, de 2de in de le rij van het borstschild van de hogepriester (Ex. 28:17; 39:10), en versiering van de koning van Tyrus (Ez. 28:13) en een kostbaar fundament van het nieuwe...

Chrysopraas

Een groene edelsteen, een kwartssoort (Gen. 2:12; Ex. 25:7; Job 28:16). De tweede steen van de vierde rij in het borstschild van de hogepriester was een chrysopraas, zoals ook de 2 stenen...