Elíël


God is God – Mijn God is God

Eigennaam ♂
Strongnummer: H447

Omschrijving Elíël

Elíël was:

  1. Een Moabitische krijgsheld van David;
  2. Een krijgsheld van David van Mezóbaja;
  3. Een krijgsheld van David uit de stam Gad;
  4. Een Leviet die de ark droeg;
  5. Een hoofd uit de stam Manasse;
  6. De zoon van Simeï;
  7. De zoon van Sasak;
  8. De vader van een tempeldienaar;
  9. Opziener in de tijd van koning Jehizkía;

Bijbelverzen

1 Kronieken 5:24, 1 Kronieken 6:34, 1 Kronieken 8:20, 1 Kronieken 8:22, 1 Kronieken 11:46, 1 Kronieken 11:47, 1 Kronieken 12:11, 1 Kronieken 15:9, 1 Kronieken 15:11, 2 Kronieken 31:13

Deel dit artikel op: