Elíab


God is vader

Eigennaam ♂
Strongnummer: H446

Omschrijving Elíab

Elíab is de naam van:

  1. de zoon van Helon en leider uit de stam Zebulon;
  2. Een hoofd uit de stam Ruben, de vader van Dathan als Abíram;
  3. De oudste broer van David;
  4. Een krijgsheld van David uit de stam Gad;
  5. Een Levitische harpspeler in de tijd van David;
  6. De zoon van Nahath.

Bijbelverzen

Numeri 1:9, Numeri 2:7, Numeri 7:24, Numeri 7:29, Numeri 10:16, Numeri 16:1, Numeri 16:12, Numeri 26:8, Numeri 26:9, Deuteronomium 11:6, 1 Samuël 16:6, 1 Samuël 17:13, 1 Samuël 17:28, 1 Kronieken 2:13, 1 Kronieken 6:27, 1 Kronieken 12:9, 1 Kronieken 15:18, 1 Kronieken 15:20, 1 Kronieken 16:5, 2 Kronieken 11:18

Deel dit artikel op: