Efai


Somber – mijn duisternis

Eigennaam ♂
Strongnummer: H5778

Omschrijving Efaï

Efaï was een Netofathiet, van wie de zonen behoorden tot de “aanvoerders van de strijdkrachten” die na de deportatie naar Babylon in Juda waren achtergebleven.

Bijbelverzen

Jeremía 40:8

Deel dit artikel op: