Horem


H2765 – חֳרֵם (chŏrêm)

Plaatsnaam

Betekenis:
Toegewijd – heilig

Omschrijving

Naam van een stad in het gebied van Naftali.

Bijbelverzen

ot6-19:38 Jozua 19:38

Deel dit artikel op: