Hodes


H2321 – חֹדֶשׁ (chôdesh)


Eigennaam ♀

Betekenis:
Nieuwe maan

Omschrijving

Een van de vrouwen van Saharáïm, een Benjaminiet

Bijbelverzen

ot13-8:9 1 Kronieken 8:9

Deel dit artikel op: