Hilkía


H2518 – חִלְקִיָּה (chilqı̂yâh) / חִלְקִיָּהוּ (chilqı̂yâhû)

Eigennaam ♂

Betekenis:
Deel van God – God is mijn deel

Omschrijving

  1. De vader van Eljakim;
  2. Hogepriester, tijdens de regering van Josía;
  3. Een Leviet, zoon van Amzi;
  4. Een Leviet, de tweede zoon van Hosa;
  5. Een Leviet die aan de rechterhand van Ezra stond, toen hij de wet voorlas aan het volk;
  6. De van de profeet Jeremia;
  7. De vader van Gemárja.

Bijbelverzen

ot12-18:18 2 Koningen 18:18 , ot12-18:26 2 Koningen 18:26 , ot12-18:37 2 Koningen 18:37 , ot12-22:4 2 Koningen 22:4 , ot12-22:8 2 Koningen 22:8 , ot12-22:10 2 Koningen 22:10 , ot12-22:12 2 Koningen 22:12 , ot12-22:14 2 Koningen 22:14 , ot12-23:4 2 Koningen 23:4 , ot12-23:24 2 Koningen 23:24 , ot13-6:13 1 Kronieken 6:13 , ot13-6:45 1 Kronieken 6:45 , ot13-26:11 1 Kronieken 26:11 , ot14-34:9 2 Kronieken 34:9 , ot14-34:14 2 Kronieken 34:14 , ot14-34:15 2 Kronieken 34:15 , ot14-34:18 2 Kronieken 34:18 , ot14-34:20 2 Kronieken 34:20 , ot14-34:22 2 Kronieken 34:22 , ot14-35:8 2 Kronieken 35:8 , ot15-7:1 Ezra 7:1 , ot16-8:4 Nehémia 8:4 , ot16-11:11 Nehémia 11:11 , ot16-12:7 Nehémia 12:7 , ot16-12:21 Nehémia 12:21 , ot23-22:20 Jesaja 22:20 , ot23-36:3 Jesaja 36:3 , ot23-36:22 Jesaja 36:22 , ot24-1:1 Jeremía 1:1 , ot24-29:3 Jeremía 29:3

Deel dit artikel op: