Hasábna


Eigennaam ♂

Betekenis: Hij die de Heer gedenkt – de stilte van de Heer

Eén van de leiders van het volk die het verbond van Nehemia ondertekenden.

Bijbelverzen:

(Nehémia 10:25) Rehum, Hasábna, Maäséja

Deel dit artikel op: